wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:47:43
Jesteś tutaj: Aktualności >

Europejska szkoła wiejska

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

17 maj 2018 12:33 Europejska szkoła wiejska

Europejska szkoła wiejska

Szkoła Podstawowa w Pruszczu stawia sobie za cel zarówno bezpieczeństwo uczniów jak i wysoki poziom nauczania.  Tutaj każdy uczeń jest tak samo ważny a dzieci uczą się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Placówka ta jest mocno wpisana w środowisko. Tutaj współpraca z rodzicami układa się wzorowo.

 

Do Szkoły Podstawowej w Pruszczu uczęszcza 470 uczniów w tym 50 w dwóch oddziałach przedszkolnych i 76 gimnazjalistów. Dyrektorem szkoły jest Anna Belt, wicedyrektorem Agnieszka Nowak. Kadra pedagogiczna liczy 44 nauczycieli.
 

Szkolenia nauczycieli

Liczną grupę uczniów (24) tworzą dzieci z niepełnosprawnością. W związku z tym od wielu lat jest doposażana sala terapii indywidualnej w niezbędne pomoce. Środki na ten cel są pozyskiwane z różnych projektów. Ponadto nauczyciele musieli podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do pracy z takimi uczniami. Od lat szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach.

Każdemu dziecku, które ma trudności z prawidłową wymową, ale nie tylko pomoże logopeda. Z klas 0-4 na terapię uczęszcza aż 33 % dzieci. Różnorodność metod i form, które są wykorzystywane na terapii logopedycznej, pozwalają uczniom w sposób optymalny korygować wymowę i rozwijać ich kompetencje językowe i komunikacyjne.

Nie można tutaj zapominać o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Porady udziela 1 psycholog i dwóch pedagogów. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne skierowane na różne potrzeby i trudności uczniów itd. Specjaliści ciągle podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych w ramach programu Erasmus +.  

Zajęcia dla dzieci

„Łączy nas nauka” tutaj mają miejsce zajęcia rozwijające, wspierające, doskonalenie języka obcego. Praca metodą eksperymentu, gdzie bierze udział około 170 uczniów. Zakupiono tablety, magiczny dywan, programy komputerowe na zajęcia logopedyczne, pomoce do chemii, biologii a także są organizowane szkolenia nauczycieli.

„Umiem pływać”- od 9 marca do 15 czerwca br. 30 uczniów klas III szkoły podstawowej uczestniczy w ministerialnym projekcie powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym jego celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

Bezpłatne zajęcia odbywają się w Parku Wodnym w Świeciu. Środki na sfinansowanie programu pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Gminy Pruszcz.

„Szkolny Klub Sportowy”, gdzie program trwa już dwa lata a uczniowie w dodatkowych zajęciach rozwijają swoje zainteresowania sportowe.

Udział w programie e-twinning. Od września 2015 r. uczniowie realizują regularnie projekty międzynarodowe w ramach programu e-Twinnig. Głównym ich celem jest wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz języka obcego do bezpośredniej komunikacji z partnerami. Dzięki temu uczniowie dowiadują się wielu interesujących faktów dotyczących szeroko pojętego kulturoznawstwa krajów partnerskich. Pomocne okazuje się też sprawne poruszanie w przestrzeni twinspace, które uczestnicy danych projektów doskonalą. Do tej pory zrealizowane zostały 4 kilkumiesięczne projekty.
 

Unihokej ich atutem

- W tym roku szkolnym w Pruszczu realizowana jest innowacja pedagogiczna właśnie pod powyższym tytułem- mówi Artur Nowak.- W ramach tej inicjatywy odbywa się szereg zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym angażujących dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Prowadzone są zajęcia SKS dla trzech grup: chłopców klas III-IV, grupa koedukacyjna unihokeja dla klas V-VI oraz klas VII i II i III gimnazjum. Zostały rozegrane rozgrywki Mini Szkolnej Ligi Unihokeja oraz Szkolnej Ligi Unihokeja. W cotygodniowych rozgrywkach wzięło udział 100 uczniów. Chłopcy zostali w tym roku szkolnym mistrzami powiatu świeckiego a na szczeblu wojewódzkim drużyna klas II i III gimnazjum zajęła drugie miejsce i zdobyła srebrne medale Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS w Toruniu. Młodsi wywalczyli szóstą lokatę w finałach wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Toruniu- dodaje.
 

Smakowite koło zainteresowań

W szkole działają dwa koła kulinarne. Uczniowie przynoszą swoje produkty i wykonują sałatki, soki, przekąski, uczą się racjonalnego i zdrowego odżywiania.
 

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego współpracuje z grecką szkołą First Lyceum Of Farsala w ramach projektu „A parcel of English”. Ta współpraca trwa praktycznie od roku 2001. Teraz jest nadal kontynuowana. - W ramach projektu na przestrzeni ostatnich lat, uczniowie zaprezentowali szkołę, gminę, polski system edukacji, organizację roku szkolnego oraz typowego tygodnia nauki polskiej młodzieży- mówi Agnieszka Zielińska.- Każda przesyłka jest tematycznie związana z ustalonym przez szkoły hasłem. Dotychczas były realizowane tematy: Podróże, Rdzenni Amerykanie, Muzyka i sport, W Zjednoczonym Królestwie Wysp Brytyjskich. Na bieżąco wymieniamy się życzeniami świątecznymi, informacjami o ich obchodach i tradycjach z nimi związanych oraz częstowali się typowymi świątecznymi przysmakami. Greccy uczniowie poznali smak naszych polskich pierników, makowca z migdałami. Uczniowie z Pruszcza mieli okazję poznać smak tradycyjnego greckiego chleba wielkanocnego nazywanego Tsourek oraz greckiego deseru Lukumi- dodaje.    

Wycieczki krajowe i zagraniczne

Od roku 2019 zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści biorą udział w wycieczkach zagranicznych. Odwiedzają nie tylko stolice europejskie, ale również parki rozrywki. Byli w Berlinie, Wiedniu, Pradze. Zwiedzili przepiękną stolicę Saksonii- Drezno. Pod koniec maja wyruszają do Amsterdamu. Wycieczki dają im możliwość nie tylko sprawdzenia swoich umiejętności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim, ale przede wszystkim poznają kulturę, historię, piękne zabytki stoli krajów Unii Europejskiej.

Uczniowie poznają również piękne zakątki Polski. Co roku mają miejsce kilkudniowe wycieczki np. na Suwalszczyznę, do kotliny Kłodzkiej, Warszawy, Bieszczady, na Mazury itd. 

Integracja ze środowiskiem

Uczniowie wystawią Jasełka dla mieszkańców Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu, nauczyciele pomagają przygotować Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, organizowane są Dni Papieskie. 

Szkoła przygotowuje konkurs dla dzieci z terenu całej gminy pn. „Ekobombka”, konkursy literacko-graficzne „Kuferek”, „Księga marzeń”. Imprezą podsumowującą całoroczna pracę w szkole a zarazem integrującą z lokalnym środowiskiem jest „Event familijny”, a wcześniej „Pikniki rodzinne”. Nauczyciele przygotowują wówczas dla uczniów i ich rodziców przeróżne atrakcje. Jest to także moment do zapoznania się ze szkołą uczniów, którzy maja rozpocząć naukę w oddziale przedszkolnym i pierwszej klasie.
 

Akcje charytatywne   

Szkoła bierze udział w takich akcjach charytatywnych jak „Góra grosza”, „Kredki dla Afryki”, przeprowadzana jest zbiórka makulatury i nakrętek, udzielana jest pomoc rzeczowa dla Domów dziecka.

Szkolne Koło Caritas jest żywym pomnikiem Jana Pawła II, owocem peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii pw. Świętej Trójcy w Pruszczu- mówi Hanna Urbańska.-  Zostało ono powołane przez biskupa Jana Bernarda Szlagę 6 maja 2005 roku w myśl Statusu Caritas Diecezji Pelplińskiej z inicjatywy nauczycielki Haliny Skrzypczyńskiej i mojej skromnej osoby. Oczywiście za zgodą dyrektor ówczesnego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Marii Klimańskiej- dodaje.

Działają już 13 lat i mają na swoim koncie wiele akcji które trudno  tu wszystkie wymienić.

Do najważniejszych można zaliczyć: współpracę z Diecezjalnym Caritas w Pelplinie, pomoc UNICEF, Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. Młodzież jest rozpoznawalna, występują w czerwonych koszulkach ze swoim logo w marketach: Biedronce, POLO-markecie, Carrefour, GS Pruszcz, Chacie Polskiej. Tylko w tym roku zebrali ok. 680 kg żywności. Kolejne akcje to: Jałmużna Wielkopostna, akcja „Nakrętka”, Fundacja Adopcja Serca, Pomoc dla powodzian, dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci, dofinansowanie zakupu leków dla chorej na nowotwór mamy jednej z uczennic. Współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu. Skorzystali z konkursu grantowego organizowanego przez diecezjalne Caritas Pelplin, które to pieniądze przekazali w całości dla osieroconej rodziny w formie remontu mieszkania.

Jedną z największych akcji była pomoc poszkodowanej rodzinie, która straciła dach nad głową podczas wichury. Na apel Szkolnego Caritasu odpowiedziało całe społeczeństwo gminy Pruszcz.

W ubiegłym roku szkolnym udało nam im zebrać fundusze na remont mieszkania dla absolwentki szkoły w Pruszczu i byłej członkini SKC, chorej na nowotwór .

Jednym z pomysłów na pozyskiwanie środków finansowych jest sprzedaż własnoręcznie wykonywanych kart i ozdób świątecznych, palm wielkanocnych, upominków, które wystawiają na kiermaszach organizowanych przez GOKSiR. Bezinteresownie pomagają im członkowie rodzin.

Samorząd Uczniowski

Pod koniec 2017 roku zostały przeprowadzone wybory podczas których wybrano nowy Samorząd Uczniowski. Przewodniczącą została Julia Radecka z klasy VII-a, zastępcą Oliwia Lihs z VI-b, sekretarzem Zuzanna Baumgart z VI-a. Wybrano również członków poszczególnych sekcji. Opiekunami zostały: Agnieszka Kendra i Joanna Erwardt.

- SU działał zgodnie z planem pracy i zostały zrealizowane takie zadania: ogłoszenie konkursu na „Złotą Kartę”, akcja charytatywna „Stop pustym miskom wesprzyj schronisko”, wykonanie życzeń dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły z racji Święta Edukacji Narodowej, wystawy plakatów „Współczesny patriota to…”, „Bezpieczne zachowanie podczas ferii zimowych” i wiele innych- powiedziała nam Agnieszka Kendra.    

Nie zapomniano oczywiście o dyskotekach dla uczniów, Mikołaj rozdawał słodkości dla wszystkich uczniów, przed świętami zadbano o choinkę na szkolnym korytarzu z przygotowanymi przez klasy  bombkami itd. 

KP

„Czas Świecia” 11 maj 2018 r.  

 

Wróć

Kalendarz imprez

Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.