wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest czwartek, 21 luty 2019 13:37:51
Jesteś tutaj: Aktualności >

9 maja rusza nabór wniosków - rozpoczęcie...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

08 maj 2018 09:19 9 maja rusza nabór wniosków -...

9 maja rusza nabór wniosków - rozpoczęcie działalności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”informuje o  możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: I/2018
 

Termin składania wniosków: 09/05/2018 – 25/05/2018
 

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
                                               ul. Chmielniki 2b
                                               86-100 Świecie
                                               od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30
                                               w piątek od 7:30 do 15:00
 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.
 

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z
• Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
• Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,
• Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.
 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 25 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
 

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł


Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
Pytania należy kierować na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura)
 

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.


Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
3. Biznesplan (wersja 3z);
3a) Biznesplan – tabele finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.
3b) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 3z);
4. Karta informacyjna operacji
5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;
6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;
7. Kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego
8. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
9. Zasady udzielania doradztwa
10. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);
10a) załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
10b) załącznik nr 3 – sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)
10c) informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu;
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z);
12. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
12a) załącznik – wykaz działek ewidencyjnych
13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
14. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

EFS

 

 

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls [ ] 326 kB
Download this file (zał.nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf [ ] 816 kB
Download this file (zał.nr 3 - Biznesplan - wersja 3z.doc)zał.nr 3 - Biznesplan - wersja 3z.doc [ ] 392 kB
Download this file (zał.nr 3a - Biznesplan - tabele finansowe - wersja 3z.xls)zał.nr 3a - Biznesplan - tabele finansowe - wersja 3z.xls [ ] 58 kB
Download this file (zał.nr 3b - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z.pdf)zał.nr 3b - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - wersja 3z.pdf [ ] 1056 kB
Download this file (zał.nr 4 - Karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 4 - Karta informacyjna operacji.doc [ ] 435 kB
Download this file (zał.nr 5 - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf)zał.nr 5 - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf [ ] 409 kB
Download this file (zał.nr 6  - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf)zał.nr 6 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf [ ] 256 kB
Download this file (zał.nr 7 - Kryteria wyboru operacji.pdf)zał.nr 7 - Kryteria wyboru operacji.pdf [ ] 471 kB
Download this file (zał.nr 8 - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.pdf)zał.nr 8 - Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020.pdf [ ] 2492 kB
Download this file (zał.nr 9 - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 9 - Zasady udzielania doradztwa.pdf [ ] 652 kB
Download this file (zał.nr 10 - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls)zał.nr 10 - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls [ ] 136 kB
Download this file (zał.nr 10a - Załącznik nr 2 do WoP - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.xls)zał.nr 10a - Załącznik nr 2 do WoP - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.xls [ ] 49 kB
Download this file (zał.nr 10b - Załącznik nr 3 do WoP - sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls)zał.nr 10b - Załącznik nr 3 do WoP - sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xls [ ] 46 kB
Download this file (zał.nr 10c - Informacja pomocnicza przy wypełnianu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf)zał.nr 10c - Informacja pomocnicza przy wypełnianu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf [ ] 369 kB
Download this file (zał.nr 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf)zał.nr 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf [ ] 1171 kB
Download this file (zał.nr 12 - Formularz umowy  o przyznaniu pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 12 - Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 3z.pdf [ ] 734 kB
Download this file (zał.nr 12a - Załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 12a - Załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych.pdf [ ] 180 kB
Download this file (zał.nr 13 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)zał.nr 13 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls [ ] 135 kB
Download this file (zał.nr 14 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf)zał.nr 14 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf [ ] 393 kB

 

Wróć

Kalendarz imprez

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.