wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest poniedziałek, 26 październik 2020 05:10:04
Jesteś tutaj:

Świadczenia Rodzinne

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

Świadczenia Rodzinne


29 maj 2019 19:50

500 plus na każde dziecko. Najważniejsze zmiany. Terminy.

500 plus przyznawane będzie na każde dziecko - w związku ze zniknięciem kryterium dochodowego, program 500 plus obejmie „jedynaków”, 500 plus trafi również do rodzin przysposabiających dziecko oraz do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wypadku śmierci rodzica pobierającego świadczenie 500 plus przechodzi ono na drugiego z rodziców, zmiany w okresie rozliczeniowym 500 plus - od 2021 roku prawo do świadczeń będzie ustalane...

więcej
08 luty 2018 12:36

Informacja

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH przypomina wszystkim osobom pobierającym świadczenia uzależnione od dochodów o informowaniu o każdej zmianie w dochodach rodziny, która pojawia się w trakcie pobierania świadczeń. Każdy świadczeniobiorca ma obowiązek niezwłocznego informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Informacja ta...

więcej
08 luty 2018 12:34

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZYJMOWANE SĄ NA BIEŻĄCO. WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z DODATKAMI ORAZ SPECJALEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA KOLEJNY/NOWY OKRES ZASIŁKOWY SĄ PRZYJMOWANE: •          od dnia 01 sierpnia danego roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku; •          w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres złoży...

więcej
08 luty 2018 08:29

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „za życiem”

ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE. Jednorazowe świadczenie przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł. bez względu na dochód rodziny. WYMAGANE DOKUMENTY Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego...

więcej
08 luty 2018 08:28

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom: ...

więcej
08 luty 2018 07:41

Zasiłek dla opiekuna

ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o...

więcej
08 luty 2018 07:38

Specjalny zasiłek opiekuńczy

ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, przeznaczonym dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności...

więcej
08 luty 2018 07:33

Świadczenie pielęgnacyjne

ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują...

więcej
08 luty 2018 07:32

Świadczenie rodzicielskie

ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in. osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), osoby zatrudnione lub...

więcej
07 luty 2018 14:56

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko. W celu otrzymania jednorazowej zapomogi konieczne jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną...

więcej
07 luty 2018 14:45

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5...

więcej

Kalendarz imprez

Październik 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.